FELTSALG & DEMO I BUTIKK

Butikkbesøk i fokus

Fysiske butikkbesøk er viktig for å avdekke muligheter, bygge relasjoner og sikre suksess med dine produkter i kjedene. Selgeren har fått en ny rolle i butikk de siste årene. Det stilles i dag høyere krav til selgerens ferdigheter og innsikt, for å være butikkens foretrekkende sparringspartner i kategorien.

Feltsalg og demo i butikk

Våre feltselgere får kjøpmann til å se muligheter, og de bidrar proaktivt med råd og veiledning. De evner å analysere, samt argumentere for konkrete og gjennomtenkte tiltak som bidrar til økt salg og omsetning.

Salgsbesøk i byer og tettbefolkede områder kan kombineres med telefonoppfølging av distrikter og grisgrendte strøk. Kanskje trenger selgerne i felt hjelp av telefonapparat for å selge inn en kampanje raskere, eller for å skaffe seg tid til å prioritere fysiske besøk til viktige omsetningsbutikker? Kombinasjonen av feltsalg og telefonoppfølging sikrer 100% salgsdekning i markedet. Vi har selgere på plass i de sentrale områdene i Norge, og de største byene i distrikt som f.eks. Tromsø, Bodø, Harstad, Narvik, Ålesund, Molde og Kristiansund. Vi er også et bemanningsbyrå som rekrutterer, leverer og leier ut selgere til industrien.

Demonstrasjoner er essensielt når man skal bygge en kundebase. Det er viktig å ha en god plan for å sikre at så mange forbrukere som mulig tester produktet, og at man får gjenkjøp. På denne måten bygger man opp en lojal kundegruppe steg for steg. Uavhengig av størrelsen på markedsbudsjettet ved lansering av produkter er sampling og demonstrasjoner noe av det sikreste og mest effektive man kan investere bak for å bygge salg.

Vårt demopersonell skiller seg ut ved å besitte et høyt kompetansenivå på kategori og produkt, og de har en selgende tilnærming bak demobordet. Vi tar prosjektgjennomføringen fra A-Å: vi booker demo med butikk, sikrer nok varer på demodag, gjennomfører demo med tydelige salgsmål, og vi tar til slutt dialogen med butikk for å eventuelt rydde opp i etterkant av demo.

4 steg

for å skape

et verdifullt

butikkbesøk

1. Få oversikt i butikk og avklar mulighetene for å løfte dine produkter og kategori.

2. Lag en plan for besøket og salgssamtalen.

3. Bruk innsikt og salgsteknikk til å få kjøpmannen til å se muligheter han ikke har sett tidligere.

4. Avtal, implementer og følg opp.