Callsenter Retail

Footprint leverer salgstjenester over telefon mot dagligvare, KBS, HoReCa og faghandel. Vi sikrer distribusjon og selger inn kampanjer effektivt. Vårt team består av resultatorienterte selgere med konkret ekspertise på retail.

Footprints Retail Team

Sikrer sortiment og kampanjer

Vi bygger og ivaretar distribusjon på pliktig og frivillig sortiment, og sikrer riktig volum på kjedeaktiviteter. I salgssamtalen øker vi butikkens kjennskap til leverandør, produkter, planogram, priser og aktiviteter. I tillegg bidrar vi til suksessfulle lanseringer ved å selge inn og sikre gjenkjøp på nyheter.

Motiverte eksperter

Våre salgskonsulenter har erfaring fra dagligvarehandelen og får grundig opplæring i kategori og produkter. Hver konsulent må vise til en indre motivasjon for å bygge kompetanse innen salg i dagligvarehandelen og for å oppnå suksess. Alle våre selgere jobber på fastlønn for å sikre kvalitet i innsalget til butikk.

Sparringspartnere med rekkevidde

Med vår erfarne bakgrunn fra dagligvare og vårt kontinuerlige fokus på utvikling av kategoriekspertise, er vi en solid sparringspartner på kategori for butikk. Vi når ALLE butikkene i Norge på kort tid med kvalitetssamtaler som gir direkte resultat. Vi utfører gjerne ad-hoc oppdrag med forskjellige fokus-områder; datovarer, sesong, sykdom eller ferie.

Godt miljø for suksess

Å rekruttere de riktige profilene som evner å kombinere metodikk og salgsteknikker med solid kategoriinnsikt er vinneroppskriften til Footprint. Med fokus på tydelige mål for hver enkelt kunde, resultatmåling, sparring og coaching sørger vi for at hver konsulent tar eierskap til aktuelle kunder og oppdrag. Salgsteknikker + kategoriekspertise = SUKSESS!

Våre samarbeidspartnere

Referanser

Honningcentralen benytter Footprint som supplement til eget salgsapparat ved gjennomføring av kampanjer og implementering av nyheter. Gjennom Footprint når vi butikker som ikke inngår i selgernes besøksplan pga størrelse eller beliggenhet. Footprint gir oss en helt annen rekkevidde enn vi oppnår med et ute-salgsapparat. Footprint har kunnskap om Dagligvaremarkedet, og setter seg grundig inn i oppgavene. De kommuniserer profesjonelt og effektivt med kundene, og legger selv inn ordre i vårt system (Increase). Andelen salg i forhold antall gjennomførte samtaler og tidsbruk gjør bruken av Footprint særdeles kostnadseffektiv. Rapportering til oppdragsgiver er konkret og nøyaktig mht alle relevante parameter
Knut Tisthal
Salgs- og markedsjef Honningcentralen
Vi i Danish Crown Foods Norway AS, startet opp med Footprint for en test i oktober 2021. Ingen har noensinne klart å selge så mye Tulipvarer på telefon tidligere, og vi ble veldig positivt overrasket. Fra 1.1.2022 har vi inngått en avtale med Footprint på fast telefonsalg i tillegg til egne selgere, hvor vi tidligere har brukt et annet selskap på feltsalg i over 5 år. Nå i februar har Footprint ringt Kiwi kjeden for oss, og de har fått til et enormt salg. Så langt har vi en 86% hitrate og dekket 69% av butikkuniverset. Vi har solgt inn 2429 kolli totalt til kjeden så langt. Jeg har de beste og varmeste anbefalinger for Footprint. Mere opplysninger kan gis av undertegnede.
Egil Langemyr
Sales Manager Danish Crown
Mills har hatt et samarbeid med Footprint i ca. fire år. Footprint har meget god kunnskap om dagligvarebransjen og kunne løse vår utfordring hos de butikkene våre selgere ikke besøker. De er profesjonelle i dialogen med butikk og snakker det språket som butikken forstår. De har jobbet med dagligvare selv, og forstår butikk og butikkens utfordringer i hverdagen. I tillegg, kan de salg. De setter mål for hver telefonsamtale, og sikrer godt innsalg uten å overselge. Rapportene vi får etter hver kampanje er meget detaljerte med tydelige resultater. Det er hyggelig og enkelt å samarbeide med Footprint, de er løsningsorienterte og positive. Når oppdraget er bestilt, tar de ansvar for å løse dette på best mulig måte.
Nina Kvammen
Trade Marketing Manager, Mills DA