Distributør Norge og Skandinavia

Footprint er en langsiktig strategisk partner med lang ekspertise innen flere ulike kategorier i dagligvaren – fra frys, tørr- og ferskvare, til non-food.

Footprint kjenner det nordiske markedet

Vi har lansert suksessfulle merkevarer, samt distribuert etablerte merkevarer.

Vår kompetente organisasjon, nettverk og fornøyde kunder skiller oss ut i markedet.

Vi har erfaring med strategisk salgs-planlegging, merkevare- og produktutvikling, kategoriutvikling og kjedeforhandlinger. Vi har i tillegg etablert ett kompetent salgsapparat, både i felt og på telefon. Vi kan dermed effektivt dekke alle butikker i hele Norge og Norden.

Vi kan sikre din merkevare en vellykket inngang til markedet, og kan garantere ett langsiktig partnerskap som gir deg den nødvendige støtten og ekspertisen som skal til for å lykkes.

Distributor Norway and Scandinavia

Footprint is a long-term strategic partner with extensive expertise in several different categories in the retail sector – from frozen and fresh foods, to beverages and non-food.

We know the Nordic market and have in many years launched successful brands, as well as distributed established brands.

Our qualified organization, network and satisfied clients differentiates us in the market.

We have experience with strategic sales planning, brand- and product development, category insight and chain negotiations. We have also established a competent sales team, both in the field and as a callcenter. We effectively cover all stores throughout Norway and the Nordics.

We can secure your brand a successful entry into the market, and we can guarantee a long-term partnership that gives you the necessary support and expertise needed to succeed.