Møtebooking

Hvorfor skal bedriften la noen andre ta seg av møtebooking? Det er flere grunner til det.

For det første er møtebooking et eget fag som krever erfaring og innarbeidede rutiner for å sikre kontinuitet i antall kvalifiserte møter som kommer inn over tid.

For det andre hjelper det mye å ha erfaring med hva som skiller møter av høy kvalitet, fra de som ikke er det. 

En profesjonell møtebooker vet hvor viktig forberedelsene er før man løfter røret første gang: definere målgruppe, segmentere ringelisten, bygge innsikt i produkt og kategori, og ikke minst lage en solid pitch. Han/hun kjenner også til viktigheten av å bygge en solid pipeline, følge opp leads på riktig tidspunkt, rapportere og sparre med kunde fra første stund.

Viktigheten av å spille på lag med salgsorganisasjonen:

Som en leverandør av møtebookingtjenester er det viktig å huske at vår fremste oppgave er å løfte omsetningen og inntjeningen til vår kunde. Uten møter som skaper verdi for kunden, er vår tjeneste lite verdt. Derfor er det viktig å spille på lag med den eller de som skal gjennomføre møtet, og forstå deres prosess og hvordan de gjennomfører et salg.

Ønsker man bare en fot innenfor døren, eller ønsker man at det skal være identifisert et reelt behov før møtet? Dette er et av mange elementer som må kartlegges før man setter i gang med møtebookingen. Å sparre tett med salgsteamet før man går i gang er derfor essensielt for at begge parter skal lykkes i hver sin del av salgsprosessen.

En effektiv ramme rundt prosjektgjennomføringen

Vi henter ut eget listegrunnlag på bakgrunn av definerte kriterier, og vi implementerer dette i vårt CRM-system. Gjennom realtime innsikt i aktivitet, hitrate samt. gjennomføring av medlytt og coaching er vi godt rustet til å videreutvikle møtebooker til å kontinuerlig sikre flere møter av god kvalitet.

Vi deler rapporter fra systemet med våre kunder så ofte de ønsker. Etter hvert endt oppdrag presenterer vi resultatet og erfaringene i et møte med kunden.

I pipeline ligger nåtidens- og fremtidens kunder

Når vi får kontakt med det riktige prospektet som oppfyller de kriteriene som er satt under forberedelsene til møtebookingsprosjektet, så booker vi et møte. Det er viktig å generere leads og kontinuerlig bygge en solid pipeline. Denne består av bedrifter og kontakter som har et behov og som er interessert et sted i fremtiden.

Disse skal følges opp til rett tid og sted, og man skal treffe akkurat når tiden er riktig. Dette krever struktur og en god rutine for oppfølging og closing. Vår viktigste oppgave er å gi din bedrift flere kunder og økonomisk gevinst over tid.

Referanser

The PURE WATER Company AS ble etablert i 1997 og har sitt hovedkontor på Lysaker. PURE WATER har i dag installasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia og er siden påsken 2022 en del av Waterlogic. PURE WATER er et bærekraftig alternativ til transportert vann og utmerker seg med en visjon om en PURE FUTURE. Ved å øke tilgjengeligheten på PURE WATER serverer vi attraktivt vann av den høyeste kvalitet til det beste for miljøet, til det beste for din helse og velstand. I 2017/18 gikk PURE WATER igjennom en re-branding og investerte tungt i nye selgere og teknikere. Som en del av denne re-brandingen har vi hatt gleden av å samarbeide med Footprint. Med nye selgere om bord ønsket vi å nå ut til enda flere kunder og benyttet møtebookings tjenester fra Footprint slik at våre selgere kunne konsentrere seg om å salg istedenfor møtebooking. Det var til stor hjelp å ha Footprint med på laget og våre selgere opparbeidet seg raskt en kundeportefølje.
pure water logo
Emir Sunay
COO Pure Water