Referanser

Hanne Nordhagen

CEO/Daglig Leder CityMaid AS

 

«CityMaid har gjennom flere år, hatt et særdeles godt samarbeide med Footprint. Vi fikk en samarbeidspartner som håndterte hele salgsprosessen på en systematisk og profesjonell måte. Med sin kompetanse, kunnskap om salg og dyktige salgsmedarbeidere, har Footprint vært en viktig bidragsyter mot øk ttopp- og bunnlinje i CityMaid. Med deres hjelp, har CityMaid nådd flere milepæler og satt mange salgs rekorder de siste årene. Selve høydepunktet kom i 2021 da selskapet endelig passerte 100 millioner i omsetning. Der som anledningen byr seg, vil jeg aldri nøle med å engasjere Footprint igjen. De får mine aller beste anbefalinger og lykkeønsker for fremtiden.” »

Knut Tisthal

Salgs- og markedsjef Honningcentralen

«Honningcentralen benytter Footprint som supplement til eget salgsapparat ved gjennomføring av kampanjer og implementering av nyheter.  Gjennom Footprint når vi butikker som ikke inngår i selgernes besøksplan pga størrelse eller beliggenhet. Footprint gir oss en helt annen rekkevidde enn vi oppnår med et ute-salgsapparat. Footprint har kunnskap om Dagligvaremarkedet, og setter seg grundig inn i oppgavene. De kommuniserer profesjonelt og effektivt med kundene, og legger selv inn ordre i vårt system (Increase). Andelen salg i forhold antall gjennomførte samtaler og tidsbruk gjør bruken av Footprint særdeles kostnadseffektiv. Rapportering til
oppdragsgiver er konkret og nøyaktig mht alle relevante parameter.

Kasper Agerbæk

National Field Sales Manager, Red Bull

«Som supplement til butikkbesøk har vi opplevd en bra effekt ved å bruke Footprint til innsalg, samt avdekke butikkenes behov hurtig og effektivt. Med en god forståelse for markedet, fleksibilitet, struktur og ikke minst synlige resultater, er vi veldig fornøyd med samarbeidet.»

Stein Andersen

Country Manager, Froosh / Fazer

«Footprint har god kunnskap om dagligvaremarkedet og har vært en bra sparringspartner som har vært til hjelp i ulike saker. Deres gjennomføringsevne er rask og fleksibel, med tydelig tilbakemelding og rapportering. Deres positive og konstruktive dialog gjør det enkelt og samarbeide.»

Emir Sunay

COO Pure Water

«The PURE WATER Company AS ble etablert i 1997 og har sitt hovedkontor på Lysaker. PURE WATER har i dag installasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia og er siden påsken 2022 en del av Waterlogic. PURE WATER er et bærekraftig alternativ til transportert vann og utmerker seg med en visjon om en PURE FUTURE. Ved å øke tilgjengeligheten på PURE WATER serverer vi attraktivt vann av den høyeste kvalitet til det beste for miljøet, til det beste for din helse og velstand. I 2017/18 gikk PURE WATER igjennom en re-branding og investerte tungt i nye selgere og teknikere. Som en del av denne re-brandingen har vi hatt gleden av å samarbeide med Footprint. Med nye selgere om bord ønsket vi å nå ut til enda flere kunder og benyttet møtebookings tjenester fra Footprint slik at våre selgere kunne konsentrere seg om å salg istedenfor møtebooking. Det var til stor hjelp å ha Footprint med på laget og våre selgere opparbeidet seg raskt en kundeportefølje.»»

Nina Kvammen
Trade Marketing Manager, Mills DA

 

«Mills har hatt et samarbeid med Footprint i ca. fire år. Footprint har meget god kunnskap om dagligvarebransjen og kunne løse vår utfordring hos de butikkene våre selgere ikke besøker. De er profesjonelle i dialogen med butikk og snakker det språket som butikken forstår. De har jobbet med dagligvare selv, og forstår butikk og butikkens utfordringer i hverdagen. I tillegg, kan de salg. De setter mål for hver telefonsamtale, og sikrer godt innsalg uten å overselge. De bruker Mills sitt eget ordresystem. Rapportene vi får etter hver kampanje er meget detaljerte med tydelige resultater. Det er hyggelig og enkelt å samarbeide med Footprint, de er løsningsorienterte og positive. Når oppdraget er bestilt, tar de ansvar for å løse dette på best mulig måte»

Hilde Køhler Sommerfeldt

CEO Hairshop Frisør Norway AS

«Footprint gjennomfører prosjekter hvor de leverer telefonbetjeningstjenester og salg for HairShop AS. Prosjektene handler om profesjonell telefonbetjening etter kjedens konseptbeskrivelser, timebooking, oppsalg, mersalg og winback-kunder. Footprint er meget profesjonell på håndtering av telefonbetjening og har entusiastiske flotte medarbeidere som gir alt for å få topp score fra våre kunder. Footprint samarbeider godt med oppdragsgiver for å løse oppgaven på best mulig måte for alle parter, og er meget dyktig på tilpasning og tilrettelegging for å oppnå en god prosjektgjennomføring. Hairshop har fått gode resultater av samarbeidet, ny og nyttig innsikt om kunden og booking. Og dette har vært et stort løft på avdelinger med svak belegningsgrad for å optimalisere/effektivisere drift og salg. En «ung», spennende og innovativ samarbeidspartner som er verdt å jobbe sammen med.»

Egil Langemyr

  Sales Manager Danish Crown

«Vi i Danish Crown Foods Norway AS, startet opp med Footprint for en test i oktober 2021. Ingen har noensinne klart å selge så mye Tulipvarer på telefon tidligere, og vi ble veldig positivt overrasket. Fra 1.1.2022 har vi inngått en avtale med Footprint på fast telefonsalg i tillegg til egne selgere, hvor vi tidligere har brukt et annet selskap på feltsalg i over 5 år. Nå i februar har Footprint ringt Kiwi kjeden for oss, og de har fått til et enormt salg. Så langt har vi en 86% hitrate og dekket 69% av butikkuniverset. Vi har solgt inn 2429 kolli totalt til kjeden så langt. Jeg har de beste og varmeste anbefalinger for Footprint. Mere opplysninger kan gis av undertegnede.»

JOBB MED OSS